Užterštų teritorijų tvarkymas

Atliekame užterštų teritorijų (naftos produktais, sunkiaisiais metalais ir kt.) tvarkymo darbus:

  • sudaroma monitoringo programa,
  • parengiamas užterštos teritorijos tvarkymo planas,
  • paimami grunto mėginiai, 
  • pagal turimą informaciją nustatomas tvarkymo plotas, 
  • nukasamas ir išvežamas užterštas gruntas 
  • paimami grunto mėginiai patikrinimui
  • gruntas priduodamas specializuotai įmonei
  • atvežamas ir užpilamas švarus gruntas
  • teritorija yra planiruojama ir sutvarkoma.